Se sambandet mellan klimat och konflikter

Debattörerna: Du kan hjälpa till att hejda torkan

Aftonbladet 151211

DEBATT. Inget har präglat hösten som den pågående flyktingkatastrofen. Bilder vi helst aldrig hade velat se har för evigt etsat sig fast i våra minnen. Det som började med öppna hjärtan och ett Europa utan murar har blivit taggtråd, gränskontroller och hårda handskar.

Vad skulle hända om vi istället lade vår energi på att hitta lösningar på grundproblemet? Det att människor tvingas lämna sina hem?

Det finns ett tydligt samband mellan klimat, konflikt och flykt. Inbördeskriget i Syrien föregicks av flera år av torka då mängder av boskap dog och en miljon bönder tvingades lämna landsbygden. De sökte sin tillflykt till städerna, vilket spädde på oron i landet och bidrog till flyktingkatastrofen.

De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats lämna sina hem på grund av klimatrelaterade katastrofer. Med ett allt varmare klimat riskerar detta att bli vanligare, inte minst i länderna söder om Sahara i Afrika där en snabb befolkningstillväxt gör det än svårare att överleva på landsbygden. Den brittiska forskaren Norman Myers talar om 200 miljoner klimatflyktingar redan år 2050.

I många länder är effekterna av klimatförändringarna redan kännbara. Några av oss som undertecknat denna text har med egna ögon sett områden i bland annat Kenya där odlingar förstörts och hus raserats till följd av den allt mer oberäkneliga väderleken.

Det är lätt att bli paralyserad av klimatfrågornas väldighet, men det finns faktiskt redan metoder som kan vända utvecklingen åt rätt håll. ”Är det fred vi vill ha? Försök med träd, inte bomber”, skrev författaren Naomi Klein nyligen i Aftonbladet. Hon poängterade att plantering av träd i Mellanöstern och Medelhavet skulle få ner halten koldioxid i atmosfären, göra jordarna fuktigare och på så vis minska möjligheterna för liknande extrem torka som förvärrade situationen i Syrien.

Vi kan intyga att träden spelar en livsviktig roll. I östra Afrika stöder biståndsorganisationen Vi-skogen fattiga bönder att plantera träd och grödor tillsammans, så kallad agroforestry. Med relativt enkla medel kan en familj, ofta en hel bygd, stå emot översvämningar, torka och i förlängningen slippa lämna sina hem:

  • Träden binder jorden och minskar skyfallens effekter, de gör att det näringsrika översta lagret av jorden på åkrarna stannar kvar och säkrar familjernas livsviktiga skördar.
  • Löven från träden ger jorden bättre näring, vilket i sin tur ökar skördarna, ger mer mat på bordet och ökar inkomsterna.
  • Träden håller åkrarna fuktiga och bördiga, trots långvariga perioder av torka.

Vi älskar Musikhjälpen! Den inleds i morgon och i år ger kampanjen klimatfrågorna den uppmärksamhet de förtjänar, dygnet runt, en hel vecka. Låt oss inspireras av detta och ge bidrag som hjälper utsatta människor att skydda sig mot klimatförändringarna.

Robotdammsugaren utsågs till Årets Julklapp. Mot bakgrund av det som händer i omvärlden just nu känns det nästan ovärdigt. Om vi verkligen vill ge något med kärlek och omtanke så är väl en värld där det finns hopp om framtiden en bättre present? Ett träd är en sådan gåva.

Babben Larsson
Helen Sjöholm
Anders Lundin
Ambassadörer för Vi-skogen

Tillbaka