All strid om himlen

All strid om himlen är en strid om glädje
Och alla hjärtans mål är paradiset
Hur illa då om skumma makter leda
Och samla själviska i hat
Förmörkande dess bana
Med hämnden som försvar
Med skadeglädjens fana
Hur svårt att ena tron
Med livets dar
[dialog]
Hur svårt att stå vid altare och mässa
Anropande en gud om vilkens lagar
Vi inget annat vet än att han lider
Av allt som ej är till behag
Allt offerblod som runnit
Jag undrar varför har
Ej bödlarna försvunnit
Hur svårt att ena tron
Med livets dar

Tillbaka