I botten av det du ser

Music: Jonatan Järpehag & Paulina Palmgren
Lyrics: Paulina Palmgren

Genom en öppning
virvlade våren
I samma stund blev det möjligt
att få komma hem igen
Innan en gryning
vinner en förlorare
På samma sätt är det möjligt
att få vakna upp igen

Allt det där
är
inom dig
i botten av det som sker
Vilar allt
där
framför dig
I botten av det vi ser

Som när ett barn föds
och ser dig i ögonen
På samma sätt är det säkert
att du kan börja om igen

Allt det där
är
inom dig
i botten av det som sker
Vilar allt
där
framför dig
I botten av det vi ser

© 2020 Universal Music AB

Tillbaka