Våra systrar går i brokiga kläder

Våra systrar går i brokiga kläder (2000)VÅRA SYSTRAR GÅR I BROKIGA KLÄDER
Levande Ljud (2000)
Denna CD släpptes till Karin Boyes 100-årsjubileum och innehåller Leif Strands tonsättningar
till lyrik av Karin Boye och Edith Södergren. Helen sjunger: 
1.      Våra systrar går i brokiga kläder
2.      Av tvång
3.      Till skuggan av en verklighet
Tillbaka