Hur svårt att tro

Hur svårt att tro på livet efter detta
Liv efter detta
Hur rätt att önska livet efter detta
Liv efter detta
Hur rätt att till dess skönhet återvända
Att återvända
Och inte bara dö som strandens slända
Som strandens slända
Hur rätt att livet före dödens hetta
Hur lätt att tro på livet efter detta
Liv efter detta

Tillbaka