Jag är elden

Music & lyrics: Jonatan Järpehag och Paulina Palmgren

Du som är bättre än jag
Som går över säkrare mark
Du som är bättre än jag
Som rår över sjunkande sand

Vid ett stup står jag och tittar
Och där står du på hoppets klippa

Jag är elden
som kan tända upp din skog
Du är älven
bryter upp min torra jord

Du som är bättre än jag
Som gör det med säkrare hand
Och leder mig ut i ett hav
och på väg mot en osäker hamn

Som en fyr, en brinnande låga
Där står du som får mig att våga

Jag är elden
som kan tända upp en skog
Du är älven
bryter upp min torra jord

Inget är varmare, kom här
Inget är närmare, kom här
Under hud
Inget är varmare, inget är närmare

Jag är elden
som kan tända upp din skog
Du är älven
bryter upp min torra jord

Jag är vinden
som kan välta upp en rot
Du är bergen
Du är marken där jag bor

© 2020 Universal Music AB

Tillbaka