Artister för Miljön

artister-for-miljon-600

Med växande världsbefolkning och ett överutnyttjande av jordens resurser är det bråttom att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Människor behöver engageras på flera olika plan för att möta de utmaningar som klimatförändring, miljöförstöring och ökade samhällsklyftor innebär.

Det var insikten i denna problematik som resulterade i att Artister för Miljön bildades som ett nätverk med över 80 artister från film-, media- och teaterbranschen i oktober 1990, samt att den ombildades till en förening våren 2011.

Artister för Miljön samlar, utbildar och förmedlar engagerade och medvetna musiker, skådespelare, konstnärer och kulturarbetare som vill bidra till en hållbar värld. Vi sprider kunskap och miljöinspiration med hjälp av sceniska uttryck som står på en vetenskaplig grund.

Artister för Miljön driver och samarbetar kring olika miljöprojekt, bl.a. Elmopedturnén, Aqua Alta och musikalen Torstens resa.

Miljömentorer är miljöintresserade artister som ger sin välsignelse till nya generationers ansträngningar och sitt stöd till Artister för Miljön.

Källa: www.artisterformiljon.se