Rosornas Gud

Kommer en rosornas gud
Ty rosornas dagar är komna
Liljans gudinna är här
Hur lyckligt när mänskorna somna
Se märkliga feer gå fram
Till sist då när färgerna blandas
Nu önskar violguden färg
Violernas dagar ska randas
Vi sjunker i gudarnas lund
I mylla, pistiller och strålar
Och på vår förruttnelses grund
Se gudarna blommorna målar
Ju mer vi försvinna och dö
Ju mindre ska gudarna sörja
Vårt liv smälter bort så som snö
När gudarnas somrar börjar

Tillbaka