Låt det va

Original title: Don’t Ask Me Why
Music & lyrics: Billy Joel
Sw. interpretation: Tomas Andersson Wij

Vind och moln blåser åt varsitt håll
solen värmer inte alls
Du gör en sång med bara durackord
orden stockas i din hals
Du ber om svaret
men ingen har det
så låt det va

De sa till dig att följa hjärtats röst
men hjärtat är en fotbollskör
De sa till dig att tänka efter först
men tanken dribblar tills du hör
Din match är över
och knäna blöder
så låt det va

De har fyllt ditt huvud
med så många kloka ord
Och du har alltid
stannat upp och lyssnat
Nu står du i rondellen
utan koll på syd och nord
och undrar vem du är
och vad du vill

I varje människohjärta
armt och mörkt
sjunger änglar på latin
Men de kompas av en ful schimpans
utan känsla och rutin
för högre konster
Han är ett monster
men låt det va

Lust och fägring har du vadat i
oförmögen till ett nej
Tung blir själen av allt svineri
men tänk så snabbt
man hämtar sig
Att släcka bränder
ger svarta händer
så låt det va

© 2010 Universal Music AB

Tillbaka