Sånger för livet 3

Sånger för livet 3 (2002)SÅNGER FÖR LIVET 3
(2002)
Denna CD spelades in live vid Läkarmissionens stora konsert i Globen den 20 oktober.
Helen framför:
1.      Du måste finnas
2.      En sång för frihet
3.      Lindansaren
4.      Dona nobis pacem
Tillbaka