Lustvin dansar en gavott med de fem sinnena

Lyrics: Samuel Columbus

Ingen må mig det förneka att jag vackert älska må
Vackra rosor, vackra liljor, lägger ögat gärna på
Vackra seder gör jag heder
vackra later, vackra dater
Vacker fågel, vacker fjäder
vacker flicka, vackra kläder

Ingen må mig det förneka att jag lustigt älska må
Lustig sång, och lustig skämtan lyder örat gärna på
Frisk trumpeta, puka, trumma
lustigt om min öron brumma
Klav-cymbol, fiol och luta
må jag stundom ej förskjuta

Ingen må mig det förneka att jag ljuvligt älska må
ljuvlig mat och ljuva drycker, leker tungan gärna på
Kokat, lagat, stekt och sudit
har jag aldrig än motbjudit
Ljuvligt vin därpå att taga
kan min maga ock fördraga

Nej, ingen må mig det förneka att jag vällukt älska må
vällukt hjärt´ och hjärna stryker, friskar mod och blod också
Olivan, jasmin och ambra
friskar opp min kist- och kambrar
Rosen-Benzoe-tinctura
hand och kinder livligt skura

Ingen må mig det förneka, att jag kärligt älska må
kärlig lek och kärlig skämtan, siktar all natur uppå
Lärkekirr och duveputter
tuppeknorr och orrekutter
går dock äntlig ut därpå
att hanen hönan nalkas må

© 2002 Mono Music AB under exclusive licence to Sony Music Entertainment (Sweden AB)

Tillbaka