Red Iron / Hjälp Mej Trösta

Kristina:
Hör på mej, Karl Oskar, åtta ganger
har jag varit med barn, och tänk att
varje gång har det gått lyckligt.
lika bra som då går det också
denna gången, ängslas inte!
Du har ju inte gjort nåt illa
Att va samman med sin hustru
är ingen synd, så frukta inte!

Värra än jag fruktat, aldrig såg jag
honom så förskräckt och så skakad
Käre Herre, hjälp mej trösta,
ge mej hjalp att ta bort hans ängslan
Ingenting jag säger hjälper
Han ser allt som sin skuld,
sitt ansvar
Jag ska göra allt jag orkar,
men Gud, jag är så trött och kraftlös

© 1996 Mono Music AB

Tillbaka