Begravning Till Sjöss

Captain Lorentz
Jesus Kristus i nåd skall uppväcka…

Danjel and his fellow mourners
Herren tager och Herren giver

Captain Lorentz
…dig igen på den yttersta dagen

Danjel and his fellow mourners
Men vår Gud han ändå förbliver

Danjel, fellow mourners and Captain Lorentz
Herre! Vaka!
Över denna mor och dyra maka

© 1996 Mono Music AB

Tillbaka